vrijdag 23 maart 2018

Op 31 maart is het weer Repair Cafe Oosterhout

Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking, een toenemende welvaart in de wereld en ons gedrag in de consumptie- en weggooi-maatschappij. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen, nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik.

Het bevorderen en uitvoeren van reparaties is een concrete en eenvoudige stap in de richting van een circulaire economie. Repair Cafés, dus ook u als u komt met uw reparaties, dragen hier aan bij. Het zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.

Repair Cafe: samen repareren

In 2017 zijn er in Repair Cafe Oosterhout 669 reparaties aangeboden. Daarvan hebben wij er 537 kunnen redden. Dat is een slagingspercentage van ruim 80%. Dit betekent dat wij in Oosterhout heel trots kunnen zijn op de deskundigheid van onze vrijwillige reparateurs.

Meest ter reparatie aangeboden producten zijn in aflopende volgorde de elektrische apparaten zoals koffiezetapparaten, stofzuigers, broeken, lampen, strijkijzers, laptops, waterkokers. Gevolgd door kleding en textiel reparaties, daarna het slijpen van messen, scharen en klein gereedschap, fietsen, sieraden, mechanische klokken, reparatie en onderhoud van naaimachines.

Wanneer reparatie toch niet lukte, waren er veel verschillende belemmeringen. Vaak waren onderdelen niet repareerbaar, niet verkrijgbaar of te duur. Soms was reparatie niet mogelijk of te ingewikkeld. In sommige gevallen kon een product überhaupt niet uit elkaar worden gehaald. Ook kwam het voor dat de oorzaak van het defect niet te vinden was en soms was een onderdeel van een product afgebroken en niet meer te repareren.

Doet u mee aan ‘het optimaal gebruik maken van grondstoffen’, de minste schade toebrengen aan het milieu en uw portemonnee sparen? Helpt u mee de wereld een beetje ‘groener’ te maken?  Uw kapotte gebruiksvoorwerpen kunt u weer ter reparatie aanbieden op zaterdag 31 maart tussen 10.00 en 14.00 uur in Activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, bij Winkelcentrum Zuiderhout. Gereedschap en materiaal om alle mogelijke reparaties uit te voeren zijn aanwezig.

Heeft u een defect elektrisch apparaat, dan is het heel handig om behalve het apparaat ook de gebruiksaanwijzing mee te nemen of andere documentatie die u bij het apparaat geleverd hebt gekregen. Komt u ook? We ontvangen en helpen u graag. Tot dan!

BIJZONDERHEDEN, VACATURES, CONTACTGEGEVENS en MEER INFORMATIE;
•    De klokkenmaker en naaimachine-reparateur zullen er ook zijn.
•    Tussen 11.00 en 11.30 uur wordt er voorgelezen voor de aanwezige kinderen.
•    www.repaircafe-oosterhout.nl
•    Facebook:  www.facebook.com/repaircafe.oosterhout
•    Twitter: @repaircafe0162

Willy

Geen opmerkingen: